Arimet plus s.r.o.

vznikla dne 23. dubna 2008, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,

vložka 137999.

 

      Název  společnosti:                 Arimet plus s.r.o.

Jan Dvořák                             jednatel a ředitel společnosti

Sídlo:                                      Pivoňková 66, 106 00  Praha 10

IČ:                                          28387759

DIČ:                                       CZ28387759

Bankovní spojení:                    Unicredit bank Czech Republic a.s.

číslo účtu:                                1002545471/2700

tel/fax:                                     271751752

email:                                      arimetplus@arimetplus.cz

web:                                       www.arimetplus.cz

      základní jmění společnosti činí 200.000,--Kč. 

Předmětem podnikání společnosti Arimet plus s.r.o. je:

Společnost Arimet plus s.r.o. se svými odbornými pracovníky je schopná vytvořit roční obrat až 250 mil. Kč